அனுமன் வாலின் சிறப்புக்களும் அதன் வழிபாட்டு முறைகளும் என்ன…?சூரியனிடம் பாடம் கற்று, அனுமன் சூரியனை வலம் வந்த போது மற்ற கிரகங்கள் அனைத்தும் சூரியனுடன் அனுமனையும் சேர்த்து வலம் வந்தன.Source link

Leave a Reply