அமாவாசை தினத்தில் முன்னோர்களுக்கு செய்யவேண்டிய கடமைகள் என்ன…?

அமாவாசை தினத்தில் நம்முடைய முன்னோர்களின் நன்மைக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் உள்ளது. தாய் தந்தையை இழந்தவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தர்ப்பணத்தை தவறாமல் கொடுத்து விட வேண்டும்.

Source link

Leave a Reply