ஆஞ்சநேயருக்கு செய்யும் பரிகாரங்களும்… தீரும் பிரச்சனைகளும்…

நாம் ஆஞ்சநேயருக்கு பலவிதமான பூஜைகளும் பரிகார பூஜைகளும் செய்கிறோம். ஆஞ்சநேயருக்கு என்ன பரிகாரங்கள் என்ன பலனை தரும் என்று பார்க்கலாம்.

Source link

Leave a Reply