எந்தெந்த நாட்களில் தூபம் போடுவதால் என்னென்ன பலன்களை பெறலாம்..?வீட்டில் தினமும் தூபம் போடுவது மிகவும் நல்லது. அந்த வகையில் எந்த கிழமைகளில் தூபம் போட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.Source link

Leave a Reply