குழந்தைச் செல்வம் தரும் கோவில் வழிபாடுஇந்த நாளில் அம்பிகை வழிபாட்டை நம்பிக்கையோடு செய்தால் புத்திரப் பேறுக்காக காத்திருக்கும் தம்பதியர்களுக்கு புத்திரப்பேறு கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கைSource link

Leave a Reply