கோமாதாவை வழிபாடு செய்வதால் என்னவெல்லாம் பலன்கள் கிடைக்கும் தெரியுமா?

கோமாதா என்று போற்றப்படும் பசுவிற்கு அகத்திக் கீரை தருவதால், முதலில் அறியாமல் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். பெரும் தவறுகளால் உண்டாகும் பிரம்மஹத்தி தோஷங்கள் விலகிவிடும்.

Source link

Leave a Reply