சனிக்கிழமையில் விரதம் இருப்பதால் என்ன பலன்கள் தெரியுமா…?இறைவனுக்கு விரதம் இருப்பது நமது வேண்டுதல் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக தான். ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான பலன்கள் மூன்று உள்ளது.Source link

Leave a Reply