சனீஸ்வரனின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்கும் ரகசியம் என்ன…?காக்கையிடம் உள்ள தந்திரம் வேறு எந்தப் பறவைகளிடமும் காணமுடியாது. காக்கை சனிபகவான் வாகனம். காக்கைக்கு உணவு அளிப்பது சனிக்கு மகிழ்ச்சி தருமாம்.Source link

Leave a Reply