சிலவகை விநாயகரின் வடிவங்கள் பற்றி பார்ப்போம் !!யோக கணபதி: செஞ்சூரியன் நிறத்தில், நீல நிற ஆடையை தரித்த இவர், பாசம், அட்சமாலை, யோகதண்டம், கரும்பு ஆகியவைகளைத் ஏந்தி, யோக நிலையில் தோற்றமளிக்கிறார்.Source link

Leave a Reply