செ‌‌ன்னை‌யி‌ல் ‌சிற‌ப்பாக நட‌ந்த ஈஷா யோகா ப‌யி‌ற்‌சிசெ‌ன்னை ப‌ச்சைய‌ப்ப‌ன் க‌‌ல்லூ‌ரி மைதான‌த்‌தி‌ல் 3 நா‌‌ட்க‌ள் நடைபெ‌ற்ற ஈஷா யோகா வகு‌ப்‌பி‌ல் ச‌த்குரு ஜ‌க்‌கி வாசுதே‌வ் கல‌ந்துகொ‌ண்டு ஷா‌ம்ப‌வி மஹாமு‌த்ரா ‌தியான ப‌யி‌ற்‌சியை ‌சிற‌ப்பான முறை‌யி‌ல் நட‌த்‌தியது ம‌க்க‌ளிடையே பெரு‌ம் வரவே‌ற்பை‌ப் …Source link

Leave a Reply