சோமாசனம் | Webdunia TamilSasikala|

பத்மாசனம் செய்யும் நிலையிலிருந்து இந்த ஆசனம் செய்தல் வேண்டும். 


 


* விரிப்பில் கால்களை நீட்டி அமர வேண்டும். இடது காலை மடித்து வலது பக்கத் தொடை எலும்பை குதிகால் தொடும் வண்ணம் உட்கார வேண்டும்.


 


* இரு குதிக் கால்களும் சேரும் இடத்தில் வலப்பக்க உள்ளங்க மேலே இடப் புரங்லையை வைக்க வேண்டும். சாதாரண சுவாசத்தில் 10 விநாடிகள் இருக்க ஏண்டும்.


 


* கைகளை எடுத்து காலை நீட்டி பின் இடது காலை நீட்டி ஆரம்ப நிலைக்கு வர வேண்டும்.


 


பலன்கள்:


 


1. முழங்கால் வலிமை பெறுகிறது.


2. குதிகால்களின் எஅரம்புகள் தொடைப்பகுதிகள் சக்தி பெறுகின்றன.


3. நுரையீரல் செயல்பாடு சீராகின்றது.


4. முழங்கால் மூட்டின் வலி குறைகிறது.

Source link

Leave a Reply