ஜூலை 2021 மாத ஜோதிடப் பலன்கள்: கன்னிகன்னி (உத்திரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, பாதங்கள்)Source link

Leave a Reply