தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With G

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With G

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் G

Gaadhayaகாதயா
Gaadhiகாதி
Gaalavaகாலவா
Gaayanaகயானா
Gabbyகேபி
Gabgahrdayகப்கார்தே
Gabhastimataகபஸ்திமாதா
Gabrooகப்ரூ
Gadaகடா
Gadaaகடா
Gadaadharகடாதர்
Gadaadharaகடதாரா
Gadabhrtகடபிர்த்
Gadadharaகடதாரா
Gadambarகடம்பர்
Gadamberaகடம்பேரா
Gaddeகடே
Gadeகேட்
Gadepalliகடேபள்ளி
Gadgeகேட்ஜ்
Gadgemaharajகட்கேமஹராஜ்
Gadhadharகடதர்
Gadhiகாதி
Gadhijaகாதிஜா
Gadhikachalamகாதிகாச்சலம்
Gadhikaimuthuகாதிகைமுத்து
Gadhinandanaகாதினந்தனா
Gadhirajaகாதிராஜா
Gadinகாடின்
Gaetaneகெய்தேன்
Gafurகாஃபர்
Gaganககன்
Gaganachandraககனாச்சந்திரா
Gaganadhvajaககநாதவாஜா
Gaganadipikaககனடிபிகா
Gaganaghosaககனகோசா
Gaganaghoshaககனகோஷா
Gaganakundaககனகுந்தா
Gaganamaniககனமணி
Gaganamurdhaககனமூர்தா
Gaganaprakashaககனபிரகாஷா
Gaganavihaareeககனவிஹாரி
Gaganavihareeககனவிஹரி
Gaganavihariககனவிஹாரி
Gagancharaககன்சரா
Gagandeepககன்தீப்
Gagandhvajaககந்த்வாஜா
Gagandhwajககாந்த்வாஜ்
Gagandipikaககந்திபிகா

 

3 COMMENTS

Leave a Reply