தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With L

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With L

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் L

Laabhலாப்
Laabhaலாபா
Laalamaniலாலமணி
Laalityaலால்டியா
Laasyaலாஸ்யா
Laavanyaலாவண்யா
Labakaலபகா
Labhலேப்
Labhshaலப்ஷா
Labibலாபிப்
Labidலேபிட்
Labukiலாபுகி
Lachanலாச்சன்
Laganலகன்
Lagnaலக்னம்
Lahabலஹாப்
Laharலஹார்
Lahbanலஹ்பன்
Lahiriலஹிரி
Lairdலெயார்ட்
Laisலாயிஸ்
Lajpatலஜ்பத்
Lajpatraiலஜ்பத்ரை
Lakலக்
Lakhanலகான்
Lakhaniலக்கானி
Lakhbirலக்பீர்
Lakshலட்சம்
Lakshanலக்ஷன்
Lakshanyaலக்ஷண்யா
Lakshapatiலட்சபதி
Lakshmanலக்ஷ்மன்
Lakshmanaலட்சுமணன்
Lakshmanadossலட்சுமணதாஸ்
Lakshmana-Dossலட்சுமண-டாஸ்
Lakshmananலட்சுமணன்
Lakshmanaramanலட்சுமணராமன்
Lakshmaniலட்சுமணி
Lakshmibalanலட்சுமிபாலன்
Lakshmi-Balanலட்சுமி-பாலன்
Lakshmibantaலட்சுமிபந்தா
Lakshmidharலட்சுமிதர்
Lakshmidharaலட்சுமிதாரா
Lakshmiganesanலட்சுமிகனேசன்
Lakshmi-Ganesanலட்சுமி-கணேசன்
Lakshmigopalலட்சுமிகோபால்
Lakshmikaanthaலட்சுமிகாந்தா
Lakshmikantலட்சுமிகாந்த்

 

7 COMMENTS

Leave a Reply