தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With R

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With R

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் R

Raadhராத்
Raahiராஹி
Raajaaராஜா
Raajanalaராஜனாலா
Raajeevராஜீவ்
Raajeevalochanராஜீவலோச்சன்
Raajyashreeராஜ்யஸ்ரீ
Raakaaராக்கா
Raakeshராகேஷ்
Raamராம்
Raamaanujராமானுஜ்
Raam-dattராம்-தத்
Raasaramanரசராமன்
Raaviரவி
Rababரபாப்
Rabahரபா
Rabiரபி
Rabinderரவீந்தர்
Rabindraரவீந்திரா
Rabindranரவீந்திரன்
Rabindranathரவீந்திரநாத்
Racchpalராச்ச்பால்
Rachராச்
Rachitaரச்சிதா
Rachoorராச்சூர்
Raddhaரத்தா
Raddhiராதி
Radhaimanalanராதைமனலன்
Radhai-Manalanராதாய்-மணலன்
Radhakantராதகாந்த்
Radhakantaராதகாந்தா
Radhakishanராதாகிஷன்
Radhakrishராதாகிருஷ்
Radhakrishanaராதாகிருஷனா
Radhakrishnaராதாகிருஷ்ணா
Radhakrishnanராதாகிருஷ்ணன்
Radha-Krishnanராதா-கிருஷ்ணன்
Radhamanalanராதமனலன்
Radhanathராதநாத்
Radharamanராதராமன்
Radhaswamiராதசாமி
Radhavallabhராதவல்லப்
Radheshராதேஷ்
Radheshyamராதேஷ்யம்
Radheyராதே
Radheyaராதேயா
Radheyshyamராதேஷ்யம்
Radhiyaaராதியா
Radhuராது

4 COMMENTS

Leave a Reply