தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With Y

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With Y

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் Y

Yaaja யஜா
Yaar யார்
Yaatri யாத்ரி
Yadagiri யாதகிரி
Yadaspati யதஸ்பதி
Yadav யாதவ்
Yadavendra யாதவேந்திரா
Yadawa யாதவா
Yadevandra யாதேவந்திரா
Yadgar யத்கர்
Yadgiri யத்கிரி
Yadhav யாதவ்
Yadhavan யாதவன்
Yadhavaputhiran யாதவபுதிரன்
Yadhavarajan யாதவராஜன்
Yadid யாடித்
Yadleen யட்லீன்
Yadu யது
Yadunand யதுநந்த்
Yadunandan யதுநந்தன்
Yadunandana யதுநந்தனா
Yadunath யதுநாத்
Yaduraj யதுராஜ்
Yadushyla யதுஷைலா
Yaduveer யதுவீர்
Yaduvir யதுவீர்
Yaduvira யதுவிரா
Yafiah யஃபியா
Yagappa யாகப்பா
Yagappan யாகப்பன்
Yagna யாகம்
Yagnanga யக்னங்கா
Yagnesha யக்னேஷா
Yagnik யாக்னிக்
Yagya யாக்யா
Yagyamaya யாகமயா
Yagyasen யாகசேன்
Yagyesh யாகேஷ்
Yaholo யாகோலோ
Yahto யாக்டோ
Yahyah யஹ்யா
Yaj யஜ்
Yajat யஜத்
Yajin யஜின்
Yajnadhar யஜ்நாதர்
Yajnapati யஜ்னபதி
Yajnarup யஜ்நருப்
Yajnesh யஜ்னேஷ்

 

Leave a Reply