தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With Y

தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Baby Names Starting With Y

தமிழ் பெயர்கள் : தொடக்கம் Y

Yaajaயஜா
Yaarயார்
Yaatriயாத்ரி
Yadagiriயாதகிரி
Yadaspatiயதஸ்பதி
Yadavயாதவ்
Yadavendraயாதவேந்திரா
Yadawaயாதவா
Yadevandraயாதேவந்திரா
Yadgarயத்கர்
Yadgiriயத்கிரி
Yadhavயாதவ்
Yadhavanயாதவன்
Yadhavaputhiranயாதவபுதிரன்
Yadhavarajanயாதவராஜன்
Yadidயாடித்
Yadleenயட்லீன்
Yaduயது
Yadunandயதுநந்த்
Yadunandanயதுநந்தன்
Yadunandanaயதுநந்தனா
Yadunathயதுநாத்
Yadurajயதுராஜ்
Yadushylaயதுஷைலா
Yaduveerயதுவீர்
Yaduvirயதுவீர்
Yaduviraயதுவிரா
Yafiahயஃபியா
Yagappaயாகப்பா
Yagappanயாகப்பன்
Yagnaயாகம்
Yagnangaயக்னங்கா
Yagneshaயக்னேஷா
Yagnikயாக்னிக்
Yagyaயாக்யா
Yagyamayaயாகமயா
Yagyasenயாகசேன்
Yagyeshயாகேஷ்
Yaholoயாகோலோ
Yahtoயாக்டோ
Yahyahயஹ்யா
Yajயஜ்
Yajatயஜத்
Yajinயஜின்
Yajnadharயஜ்நாதர்
Yajnapatiயஜ்னபதி
Yajnarupயஜ்நருப்
Yajneshயஜ்னேஷ்

 

2 COMMENTS

Leave a Reply