பலவகையான தூபங்களும் அற்புத பலன்களும் !!சாம்பிராணியில் தூபம் போட்டால் கண் திருஷ்டி, பொறாமை ஆகியவை நீங்கி முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அகில் தூபமிட குழந்தைபேறு உண்டாகும்.Source link

Leave a Reply