பித்ருகளுக்கு தர்ப்பணம் தருவதின் பலன்கள்நம் முன்னோர்களாகிய பித்ருக்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் புரட்டாசி அமாவாசை, தை அமாவாசை, ஆடி அமாவாசை என்று மூன்று நாட்கள் கண்டிப்பாக தர்ப்பணம் தரவேண்டும்.Source link

Leave a Reply