பிரதோஷம் எந்த கிழமையில் வந்தால் என்ன பலன்கள் தெரிந்துக்கொள்வோம்…!!ஞாயிறு பிரதோஷம்: சூரிய திசை நடப்பவர்கள் கண்டிபாக ஞாயிறு அன்று வரும் பிரதோசத்திற்கு செல்லவேண்டும். பலன்: சூரிய பகவன் அருள் நமக்கு கிட்டும். துன்பம் விலகும். பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும்.Source link

Leave a Reply