பூஜையறையை பராமரிக்க சில எளிய டிப்ஸ் !!ரோஜா, சாமந்தி பூக்கள் சிலவற்றில் காம்பில்லாமல் இருக்கும். அதனை எரிந்த ஊதுவத்தி குச்சியை அதன் நடுவில் செருகி படத்திற்கு வைக்கலாம்.Source link

Leave a Reply