பூஜை அறையை எவ்வாறு அமைத்துகொள்வது நல்ல பலன்களை பெற்றுத்தரும் !!ஒரு வீட்டில் பூஜை அறை வட கிழக்கில் அல்லது வடக்கில் அல்லது கிழக்கில் அமைக்கப்பட வேண்டும். பெரிய வீடாக இருந்தால் வீட்டின் மையப் பகுதியில் பூஜை அறை அமைக்கலாம்.Source link

Leave a Reply