முக்கிய சிவபெருமான் கோவில்கள் உள்ள ஸ்தலங்கள் !!தெய்வங்கள், ரிஷிகள் (முனிவர்கள்) மற்றும் கிரஹாக்கள் (கிரகங்கள்) சிவனை வழிபட்டு பல்வேறு இடங்களில் சிவலிங்கங்களை நிறுவினர்.Source link

Leave a Reply