முத்ராசனம் செய்வதால் எந்தெந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும்….?முத்ராசனம் தினமும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உங்கள் தொப்பையை குறைப்பதோடு, மேலும் முதுகு வலி, சிறுநீரக பிரச்னை, தண்டுவட பிரச்சனை என பல பிரச்சனைகளை சரி செய்துவிடும்.Source link

Leave a Reply