யோகாசனம் செய்பவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியவை என்ன…?அதிகாலை வெறும் வயிற்றிலும், மாலை நேரங்களில் உணவு உண்ட பின் நான்கு மணி நேரம் கழித்தும் ஆசனங்களைச் செய்யலாம். அதிகாலை செய்வதே சிறப்பாகும். யோகாசன பயிற்சியில் தியானம், மூச்சுப்பயற்சி, ஆசனம் இந்த மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புள்ளது. ஆகவே, சில …Source link

Leave a Reply