வெள்ளிக்கிழமைகளில் இவ்வாறு செய்வதால் பணவரவு அதிகரிக்குமா…?பொதுவாக வெள்ளிக் கிழமை என்பது தெய்வத்திற்குரிய கிழமையாக இருக்கிறது. வாரத்தில் எந்த நாளில் சாமி கும்பிடவில்லை என்றாலும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் சாமி கும்பிடுவது வழக்கம்.Source link

Leave a Reply