வெள்ளெருக்கு விநாயகரின் மகிமை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம் !!மேற்கு மற்றும் தெற்கு பார்த்த வாசல் உள்ள வீடுகளின் வாஸ்து பிரச்சனை போக்கும் வெள்ளெருக்கு விநாயகர். சொர்ண கணபதி மந்திரம் சொல்லி, வெள்ளெருக்கு விநாயகரை வழிபட்டால், துன்பம் விலகி இன்பம் பெருகும்.Source link

Leave a Reply