ஸ்திரி தீர்க்கப் பொருத்தம் | திருமண பொருத்தம் | Thirumana Porutham

ஸ்திரி தீர்க்கப் பொருத்தம் | திருமண பொருத்தம் | Thirumana Porutham

ஸ்திரி என்றால்  பெண் என்று பொருள் தீர்க்கம் என்றால் முழுமையானது என்று பொருள் ஸ்திரி தீர்க்கம் என்பது பெண்ணிற்கு கிடைக்கவேண்டிய முழுமையானது என்று அர்த்தமாகும் ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் என்பது பெண்ணிற்கு மிகவும் முக்கியமான பொருத்தம் ஆகும் ஸ்திரி தீர்க்கப் பொருத்தம் இருந்தால் குடும்ப வாழ்க்கைக்குத் தேவையான சகல சம்பத்தும் கிடைக்கும் "<yoastmark ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் திருமணத்திற்குப் பிறகு பெண்ணின்  ஆயுளை குறிக்கும் பொருத்தமாக அமைகிறது ஸ்திரி தீர்க்கப் பொருத்தம் கணிக்கும் முறை பெண்ணின் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணின் நட்சத்திரத்தை எண்ணி வரும்பொழுது 13க்கு மேல் இருந்தால் பொருத்தம் உள்ளது என்றும் 13 கீழ் இருந்தால் பொருந்தாது என்றும் சில ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன ஆனால் தற்பொழுது உள்ள சில ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் பெண்ணின் நட்சத்திரத்திலிருந்து 7 க்கு மேல் இருந்தால் பொருத்தங்கள் உண்டு என்றும் 7க்கு கீழ் இருந்தால் பொருத்தம் இல்லை என்றும் கூறுகின்றது மேலும் திருமணத்திற்கு தேவையான அடிப்படை பொருத்தங்களை பற்றி கேழே கொடுக்கப்பட்டது
திருமணத்தடை உள்ளவரா ! நீங்கள் எனில் உங்களுக்காக சில குறிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது படித்து பயன் பெறவும்
திருமண தடை நீங்கி திருமணம் நடைபெற ஒரு ஆன்மிக வழிமுறை செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை தங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள அம்மன் கோவிலுக்குச் சென்று ராகு காலத்தில் எலுமிச்சை பழ விளக்கு ஏற்றி திருமண மந்திரத்தை கூறி தியானம் செய்தால் எவ்வளவு பெரிய திருமண தடையாக இருந்தாலும் எளிதில் தடை நீங்கி திருமணத்திற்கு வழி வகுக்கும்
திருமண மந்திரம்
திருமண மந்திரம்
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மந்திரத்தை  மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டே இறைவனை நினைத்து தியானம் செய்தால் திருமண தடைகள் விலகி நல்ல வரன்கள் அமையும்  என்று சில மந்திர சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

——————— வாழ்க வளமுடன்  திருமண சுபமஸ்து ———————–

 

4 COMMENTS

  1. தினப்பொருத்தம் | Thirumana Porutham | திருமண பொருத்தம்

    […] ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் […]

  2. […] ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் – சர்வ சம்பத்தும் பெறுதல் […]

  3. […] ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் […]

  4. […] ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தம் […]

Leave a Reply